Pagdating ng mga kastila sa pilipinas sex dating in fair plain michigan

Posted by / 01-Sep-2018 02:30

Pagdating ng mga kastila sa pilipinas

Bago matapos ang 1897, nagpatuloy ang paglalaban ng Espanya at ng Estados Unidos hinggil sa kung sino ang aangkin sa Cuba.

Nagsimula ang unang panghihina ng kapangyarihan ng pamahalaan ng Espanya sa Pilipinas noong 1762.

Namatay si Magellan sa labanang ito noong Abril 27, 1521.

Ang natira pang mga Kastila sa kapuluan ay nagkaroon ng alitan, kabilang na ang pagtatalo ni Raha Humabon at ng mga Kastila hinggil sa kababaihan.

Dalawa ang naging epekto ng pamumuno ng mga Kastila sa Pilipinas.

Una, ang halos malawakang pagsanib ng sinaunang mga tao sa Pilipinas sa Katolisismong Romano.

pagdating ng mga kastila sa pilipinas-29pagdating ng mga kastila sa pilipinas-77pagdating ng mga kastila sa pilipinas-5

One thought on “pagdating ng mga kastila sa pilipinas”

  1. Here you can browse our most active dating profiles in different locations to get a sense of the community and to reach out based on more than just looks. Browse Lesbian dating profiles by country, region or city with ease.