Janna nik n ak puki hong kong dating international

Posted by / 13-Aug-2018 04:04

Janna nik n ak puki

Pravda je taká, že štátne regulácie a dotácie, sú presne pravým opakom toho, čo kapitalizmus stelesňuje.

Čiže prvá autorova myšlienka, že kapitalizmus ako príčina vedie k následku – fašizmu je nepravdivá, lebo za kapitalizmus považuje súčasný stav, a to nie je pravda.

Tak toto je téma sama o sebe, ale určite nie je dôsledkom kapitalizmu.

Rómsky problém je totiž dôsledkom socializmu, ktorý ich prinútil svoj kočovný životný štýl opustiť a prinútil ich zostať na jednom mieste.

Z rôznych krajín počuť hlasy po obmedzení prílivu prisťahovalcov. Angličania stále nesplnili podmienky Európskej komisie o voľnom pohybe občanov EÚ.

V Grécku sa vzmáha strana Zlatý úsvit Medzi ďalšie hrozby autor radí obmedzenie prívalu prisťahovalcov a ako sa v Grécku vzmáha nacionalistické hnutie.

Originál totiž bol povedaný luteránskym pastorom menom Martin Niemoller počas Druhej svetovej vojny.

Then they came for the Jews, and I didn’t speak out because I wasn’t a Jew.

Potom pre tých, ktorí išli proti kapitalizmu, ale my sme proti nemu nič nemali, tak sme mlčali.

Potom to boli chudobní u nás doma, ale my sme nimi ešte neboli…

Opäť sa ukazuje, že autor nevie, o čom hovorí, pretože pani Le Penová svojou advokátskou praxou preukázateľne pomáhala ľuďom. Študovali generátor na politikov Science Po a vo svojom živote nikdy nič poriadne okrem politikárčenia nerobili.

Čiže v súdení Marine Le Penovej treba byť opatrní, a treba vedieť, s čím porovnávame.

janna nik n ak puki-20janna nik n ak puki-14janna nik n ak puki-23

Potom, ako som ten článok prečítal, som osobne napísal autorovi mail, v ktorom som sa mu snažil vysvetliť, že jeho implikácie a závery sú nesprávne.